Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczysto¶ć Wniebowst±pienia Pańskiego – 17.05.2015 r.

1. Dzi¶ Uroczysto¶ć Wniebowst±pienia Pańskiego – nabożeństwo majowe o godz. 15.30. Dzi¶ również diakoni W¦SD w Katowicach rozpoczynaj± rekolekcje przed ¶więceniami prezbiteratu. Polecajmy ich i księdza rekolekcjonistę Panu Bogu w naszych codziennych modlitwach. ¦więcenia prezbiteratu odbęd± się w sobotę 23 maja o godz, 10.00 w katowickiej Katedrze.

2. Obchody liturgiczne bież±cego tygodnia:
- w czwartek wspomnienie ¶w. Jana Nepomucena prezbitera i męczennika;
- w przyszł± niedzielę Uroczysto¶ć Zesłania Ducha ¦więtego.

3. Nabożeństwa w ci±gu tygodnia:
- nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 18.30, za¶ w niedzielę o godz. 15.30;
- adoracja Naj¶więtszego Sakramentu w czwartek po pierwszej mszy ¶w.

4. W czasie nabożeństw majowych modlimy się o dary Ducha ¶w. dla naszej parafii, czyli trwa nowenna przed Uroczysto¶ci± Zesłania Ducha ¦w.

5. Spotkanie katechetyczno – liturgiczne rodziców i ¶wiadków bierzmowania w poniedziałek – 18 maja – o godz. 19.45 w ko¶ciele.

6. We wtorek swoje urodziny obchodzi Ksi±dz Arcybiskup Wiktor Skworc. Zachęcamy do modlitwy w Jego intencji i zapraszamy na Mszę ¦w. w o godz. 8.00.

7. Kr±g Biblijny w ¶rodę o godz. 18.00 w salce katechetycznej.

8. W czwartek o godz. 17.30 Msza ¦w. szkolna dla wszystkich dzieci szkół podstawowych. Wcze¶niej o godz. 17.00 okazja do spowiedzi.

9. W pi±tek o godz. 19.00 Msza ¦w. dla młodzieży naszej parafii: pracuj±cej, studiuj±cej, ucz±cej się wraz z gimnazjalistami. Szczególnie zapraszamy młodzież przygotowuj±c± się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Wcze¶nie od godz. 18.30 okazja do Sakramentu Pokuty. Po tej Mszy ¦w. próba dla kandydatów do Bierzmowania.

10. W sobotę – 23 maja 2015 r. – proponujemy wspólny wyjazd na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Koszt wyjazdu: 40 zł od osoby. Zapisy w kancelarii parafialnej. Zapraszamy.

11. Nasza parafialna pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w tym roku w dniach od 28 czerwca do 2 lipca. Koszt uczestnictwa od osoby 180 zł. (ubezpieczenie, przejazdy, noclegi i wyżywienie). Zapisy w Kancelarii Parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

12. Pary małżeńskie, które w tym roku ¶więtuj± jubileusz sakramentu małżeństwa (5,10,15 i następne), zapraszamy na Archidiecezjalne ¦więtowanie Jubileuszy Małżeńskich 24 maja br w Archikatedrze Katowickiej Chrystusa Króla o godz.12.00 na Mszy ¦więtej. Małżonkowie odnowi± przyrzeczenia małżeńskie i otrzymaj± indywidualne błogosławieństwo. Organizatorzy prosz± o zgłaszanie swojego udziału w wydarzeniu telefonicznie lub przez formularz na stronie archidiecezji. Szczegóły na stronach archidiecezji.

13. Wszystkich nauczycieli, zarówno pracuj±cych jak i emerytów oraz pracowników o¶wiaty zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się we wtorek 19 maja br. w Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa i ¶w. Jana Bosko w Piotrowicach. Pocz±tek o godz. 18.30, zakończenie około godz. 21.00. W programie: nabożeństwo w intencji nauczycieli i pracowników o¶wiaty, konferencja Księdza Krzysztofa Bieli archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży oraz spotkanie przy kawie.

14. Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar ¦l±skich odbędzie się 31 maja. Mszy ¦w. koncelebrowanej przewodniczył będzie kard. Stanisław Dziwisz, homilię wygłosi za¶ kard. Michael Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu. Gor±co zachęcamy do udziału. Szczegółowy plan zamieszczony jest w przedsionku ko¶cioła.

15. Bóg zapłać za składane dzi¶ ofiary, które przeznaczamy na potrzeby naszej parafii – na zapłatę za prace trwaj±ce w naszym ko¶ciele.

16. Z prasy katolickiej polecamy Go¶cia Niedzielnego, w którym znajdziemy m.in.:
- artykuł o niezwykłym filmie „Apartament”, który wła¶nie wchodzi do kin. Film opowiada o Janie Pawłe II;
- dodatek specjalny z programem obchodów VIII Metropolitalnego ¦więta Rodziny;
- o współczesnych Żydach, którzy w Jezusie uznali oczekiwanego Mesjasza.

Wszystkim zgromadzonym życzymy
otwarcia na moc Pocieszyciela, który nadchodzi.
Szczę¶ć Boże!

PORZˇDEK MSZY ¦W. 17.05.2015 r. – 24.05.2015 r.

Niedziela 17.05.2015
7.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski i zdrowie, z pro¶b± o dalsze Boże błog.dla Anny z ok. ur. oraz dla dzieci i wnuczki Anny.
9.00 Do Miłos. Bożego za + Halinę Emmerich, z pro¶b± o szczę¶liw± wieczno¶ć – dar s±siadów z ul. Morawa 119d.
10.30 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB z podz. za wszystkie otrzym. łaski, z pro¶b± o dary Ducha ¦w., zdrowie i opiekę dla Magdaleny Sojda z ok. ur.
12.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB z podz. za wszystkie otrzym łaski, z pro¶b± o dary Ducha ¦w., opiekę i zdrowie dla Genowefy Makowskiej zok. 70 ur. oraz o Boże błog. dla całej rodz. (Te Deum)
15.30 Nabożeństwo majowe.
16.00 ROCZKI
18.30 Do Miłos. Bożego za + mamę Wandę Gorzkowsk± w rocz. ur., + ojca Zdzisława i wszystkich ++ z rodz. z obu stron, z pro¶b± o zbawienie.

Poniedziałek 18.05.2015
6.30 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. ¶w. Jana Pawła II z pro¶b± o dary Ducha ¦w. dla Piotra na czas egzaminów.
8.00 Do Miłos. Bożego za ++ dziadków Zofię i Andrzeja Solarzów, Eugenię i Stanisława Dulbów, ++ rodz. chrzestnych Zofię i Stanisława, + te¶cia Kazimierza Kuraja i + s±siadkę Mariannę Czupała, z pro¶b± o zbawienie.
19.00 Do Miłos. Bożego za + żonę Lidię Musiał w 1 rocz. ¶m., z pro¶b± o zbawienie.
19.00 Do Miłos. Bożego za ++ Jadwigę i Bernarda Chmiel, ++ z rodz. Le¶niowski, z pro¶b± o zbawienie.

Wtorek 19.05.2015
6.30 Do Miłos. Bożego za + mamę Marię Scheinkenig w rocz. ¶m. oraz + ojca Jana, z pro¶b± o szczę¶liw± wieczno¶ć.
8.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB z pro¶b± o ¶wiatło i dary Ducha ¦w. dla papieża Franciszka i naszego abpa Wiktora w dniu ur. - dar ofiarodawców.
8.00 WOLNA
19.00 Do Miłos. Bożego za + Józefa w 10 rocz. ¶m., + syna Mariana, ++ rodz. Elżbietę i Jerzego oraz wszystkich ++ z rodz. z obu stron, z pro¶b± o zbawienie.

¦roda 20.05.2015
6.30 Do Miłos. Boiżego za + Franciszka Wojdyła 30 dni od ¶m., z pro¶b± o szczę¶liw± wieczno¶ć – dar bratanka Mariana z rodz. z Brzostku.
8.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za wszystkie otrzym. łaski, z pro¶b± o dary Ducha ¦w. dla Bractwa Żywego Różańca.
19.00 Do Miłos. Bożego za ++ rodz. Gertrudę i Franciszka Nowak, ++ braci Karola i Jana oraz wszystkich ++ z rodz. z obu stron, z pro¶b± o zbawienie.
19.00 Do Miłos. Bożego za + Marka Skibińskiego, z pro¶b± o szczę¶liw± wieczno¶ci.

Czwartek 21.05.2015
6.30 WOLNA
8.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za wszystkie otrzym. łaski, z pro¶b± o dary Ducha ¶w., opiekę i zdrowie dla Heleny z ok. ur. i o Boże błog. dla całej rodz.
17.30 Do Opatrz. Bożej z podz. za dar Chrztu ¦w. i Eucharystii w 2 rocz. przyjęcia wczesnej Komunii ¦w., z pro¶b± o wytrwanie w przyjaĽni z Bogiem.
19.00 Do miłos. Bożego za + Mariannę Czupała w 1 rocz. ¶m., z pro¶b± o dar szczę¶liwej wieczno¶ci.

Pi±tek 22.05.2015
6.30 WOLNA
8.00 Do Miłos. Bożego za + mamę Różę Brysz w 13 rocz., ¶m., ++ ojców Jana i Pawła, ++ dziadków Brysz i Seweryn oraz wszystkich ++ z rodz. z obu stron, z pro¶b± o zbawienie.
19.00 Do Miłos. Bożego za ++ pochowanych przez firmę „Mirander” w m-cu kwietniu, z pro¶b± o zbawienie.
19.00 Do Miłos. Bożego za + mamę Danutę Szromek 30 dni od ¶m., z pro¶b± o zbawienie.

Sobota 23.05.2015
6.30 Do Miłos. Bożego za + Franciszka Wojdyła, z pro¶b± o dar szczę¶liwej wieczno¶ci – dar bratanka Leszka z rodz. z Krosna.
8.00 Do Miłos. Bożego za + ojca w rocz. ur., + mamę i wszystkich ++ z rodz., z pro¶b± o szczę¶liw± wieczno¶ć.
8.00 Do Miłos. Bożego za ++ z rodz. Sojda i Król, z pro¶b± o zbawienie.
19.00 Do Miłos. Bożego za + mamę Jadwigę Sajdok w 1 rocz. ¶m., z pro¶b± o zbawienie.

Niedziela 24.05.2015
7.00 Do Miłos. Bożego za + Franciszka Wojdyła, z pro¶b± o zbawienie – dar bratanka Stanisława z rodz. z Chicago.
9.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB z podz. za dar życia, z pro¶b± o ¶wiatło i dary Ducha ¦w., zdrowie i opiekę dla Michała Gajdzika z ok. 17 ur. oraz o Boże błog. dla całej rodz.
10.30 Do Miłos. Bożego za + Jana Kiwacz 3 m-ce od ¶m., z pro¶b± o zbawienie – dar s±siadów z ul. Morawa 119 d.
12.00 Do Miłos. Bożego za + syna Jana Długaj i wszystkich ++ z rodz., z pro¶b± o zbawienie.
15.30 Nabożeństwo majowe.
16.00 CHRZTY: Aurelia Zawisz
18.30 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB. z podz. za wszystkie otrzym. łaski, z pro¶b± o dalsze Boże błog., opiekę i zdrowie dla Andrzeja